شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
شرکت کیهان تجهیز پترولیوم
info@keyhantajhiz.com
دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولی عصر ، خیابان فخاری، پلاک 30، طبقه سوم ، شماره 11
انبار: کرج، کمالشهر، خیابان سهیلیه ، یاران 1

لطفا آدرس ایمیل خود را درست وارد نمایید. پس از ارسال فرم زیر، یک ایمیل بصورت خودکار دریافت می نمایید. توجه داشته باشید که حتما پوشه SPAM خود را نیز بررسی نمایید.
لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
آدرس ایمیل وارد شده صحیح نمی باشد آدرس ایمیل وارد شده صحیح نمی باشد
لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید لطفا فیلد مورد نظر را وارد نمایید
لطفا کد امنیتی روبرو را وارد نمایید لطفا کد امنیتی روبرو را وارد نمایید